Oldal kiválasztása
PÉNTEKSZOMBAT
9:30 - 13:30
Workshop 1
Workshop 2
9:00 - 14:30
Szekció 3
15:00 - 16:30
Szekció 115:30 - 16:45Szekció 4
17:00 - 18: 30Szekció 214:30 -17:30
Workshop 3

WORKSHOPOK

2018. április 6. péntek

WORKSHOP 1

Dr. Marko Blaskovic

(Horvátország)

Dr. Hangyási Dávid Botond

(Magyaroszág)

THE USE OF A RESORBABLE OR NON-RESORBABLE MEMBRANE AND BONE PINS FOR THE REGENERATION OF NON-CONTAINED BONE DEFECTS

Felszívódó és nem felszívódó membránok használata és azok rögzítése pinekkel jelentős csonthiány esetén

„Guided bone regeneration was developed in the 80. Since then, GBR has become the most documented technique for the regeneration of peri-implant defects. It has demonstrated reproducible outcomes with high implant survival rates and low complication rates.
The first membranes developed for this technique were the nonresorbable membranes. e-PTFE and d-PTFE membranes have excellent space maintenance capabilities which lead to successful treatments even of challenging bone defects. On the other hand, the use of nonresorbable membranes is connected to a higher rate of soft tissue complications. To overcome these drawbacks and to further simplify the surgical technique, a collagen membrane was developed. The main disadvantage of the resorbable membranes is their low mechanical proprieties which will result in membrane collapse and lower quantities of regenerated bone. The use of bone pins and tenting screws can improve these drawbacks, consequently expanding their indication to the regeneration of non contained defects.
During the hands-on course on animal jaws the participants will have the opportunity to practice the regeneration of non-contained defects with a resorbable collagen membrane and with a nonresorbable d-FTFE membrane, combined with a xenogenic bone graft. Both of the membranes will be stabilized with several bone pins.”

A 80-as években fejlesztették ki az irányított csontregenerációt (GBR). Azóta a GBR vált a legdokumentáltabb technikává a peri-implantációs elváltozások regenerációjában. Ez az eljárás reprodukálható eredményeket hozott magas implantátum túlélési aránnyal és alacsony szövődmény rátával.
Erre a célra először a nem felszívódó membránokat fejlesztették ki. Az e-PTFE és a d-PTFE membránok kitűnő rögzítési képességgel rendelkeznek, amelyek sikeres kezeléshez vezetnek még a jelentős csonthiányok esetében is. Ugyanakkor a nem felszívódó membránok használata a lágyrész szövettani elváltozásaival nagyobb arányban hozható kapcsolatba. Ezen hátrányok leküzdésére és a sebészeti technika további egyszerűsítésére a felszívódó kollagén membránt fejlesztették ki. A felszívódó membránok fő hátránya a gyenge mechanikai tulajdonság, amely a membrán összeeséséhez vezethet, így kisebb mennyiségű regenerált csontot eredményezve. A membránt rögzítő pin-ek használatával csökkenthető ennek esélye, így használatuk egyre nagyobb indikációs lefedettséget biztosít a nagyobb csonthiányok rehabilitációjában.
A kurzus részvevőinek lehetősége nyílik ezen membrán rögzítési technikák sertés állcsonton történő elsajátítására felszívódó kollagén membránnal és nem-felszívódó d-FTFE membrán és xenogén csont-graft kombinációjának alkalmazásával a jelentősebb csont defektusok esetén. Mindkét típusú membrán pin-ekkel kerül rögzítésre.

2018. április 6. péntek

WORKSHOP 2

Dr. Cristian Dinu

DMD, MD, PhD (Románia)

HORIZONTAL BONE RECONSTRUCTION WITH AUTOGENOUS BONE – SHELL TECHNIQUE

Horizontális csont helyreállítás saját csontból – kagyló/héj technika

During the workshop the first part will consist of a theoretical presentation of the procedure including etiology, clinical and imagistic diagnosis, surgical treatment and some clinical case discussion. On a pig head the participants will perform an autogenous bone plate harvesting and a horizontal bone reconstruction using shell (Khoury) technique and add xenograft and resorbable membrane. Flap management for passive closure, suturing techniques.

A workshop első részében egy előadás keretében ismerkedhetünk meg az eljárással, beleértve az etiológiáját, a klinikai és elméleti diagnózist, a sebészeti kezelését és néhány klinikai esettanulmány megbeszélését. A résztvevők egy sertés fejen hajthatják végre a saját csont kivételét és horizontális csonthiány helyreállítását a kagyló/héj (Khoury) technika, xenograft és felszívódó membrán segítségével. Végül a feszülésmentes sebzáráshoz szükséges lebenyképzés és  a varratok behelyezésének a  módszereit beszéljük meg.

2018. április 7. szombat

WORKSHOP 3

Dr. Cobi Landsberg

(Izrael)

Dr. Hangyási Dávid Botond

(Magyaroszág)

DIFFERENT WAYS OF SOCKET PRESERVATION IN THICK AND THIN BIOTYPE PATIENTS

A fogmeder  konzerválás különböző megoldásai vastag és vékony biotípusú pácienseknél

During this workshop, dr. Cobi Landsberg and dr. Hangyási will present some of their easiest protocols for socket management. Reducing bone loss to maintain the bony contour and the soft tissue profile following tooth extraction is one of the most difficult objects nowadays. Up to our knowledge, the resorption of the buccal plate cannot be avoided but reduced. Socket configuration should be considered when choosing the preservation technique and material. Dr. Landsberg will show us the Socket Seal technique which was actually described by himself in the literature. Dr. Hangyási will talk about a combination of new materials, called CollaCone Max, Mucoderm punch and PermaMem and their protocol of use described by himself. The lecturers will talk also about defected sockets (eg.: Tarnow’s Ice Cone Technique) and the role of the different biotypes. The participants can learn and practice the mentioned procedures and materials used for those.

A workshop során dr. Cobi Landsberg és dr. Hangyási Botond bemutatja a legkönnyebb eljárásokat a fogmeder prezervációjára. A foghúzást követő csontveszteség csökkentése, illetve a csont kontúrjának  és a lányszövet formájának a megőrzése egyike a legnehezebb céloknak manapság. Legjobb tudásunk szerint a bukkális csontfal felszívódása nem kerülhető el, de csökkenthető. A fogmeder alakját kell figyelembe vennünk amikor kiválasztjuk a prezerváció technikáját és anyagát. Dr. Landsberg bemutatja az általa publikált fogmeder lezárási technikát. Dr. Hangyási pedig a használható anyagokról, CollaCone Max, Mucoderm, PermaMem, ezek kombinációiról és felhasználási eljárásukról tart ismertetőt. Az előadók beszélnek továbbá a sérült fogmederről (pl. a Tarnowféle Ice Cone technikáról) és a különböző biotípusok szerepéről. A résztvevők megtanulhatják és gyakorolhatják a fenti eljárásokat, az említett anyagok használatát.

ELŐADÁSOK

Az angol nyelvű előadások magyar nyelvű szinkrontolmácsolással hangoznak el.

PÉNTEK

Előadások: 15:00 – 18:30

SZEKCIÓ 1: DENTI MA

15:0016:30

Előadók és témák:

Prof. Dr. Vajdovich István 

Fejlesztéseinkről

Laczkóné Dr. Turzó Kinga Ph. D. – Dr. Tóth Zsolt

Felületről

Prof. Dr. Vajdovich István

Denti Smart Kit

Dr. Palotás Csaba

Mu unit fejekkel kapcsolatos tapasztalatok, ötletek

Körtvélyessy Győző

Pályázatunk

SZOMBAT

Előadások: 9:00 – 17:00

SZEKCIÓ 3: ESTHETICS

9:00 – 9:30 Prof. Dr. Dr. Andreas H. Valentin (Germany)

Esztétikai zóna implantációjának elvei – Principles of Esthetic Implantology (Absztrakt)

9:30 – 10:30 Dr. Cristian Dinu, DMD, MD, Ph.D. (Románia)

 Az esztétikai zóna implantátumokkal történő helyreállításának kulcsfontosságú szempontjai – Key Factors in the Esthetic Area Implant Restorations (Absztrakt)

10:30 – 11:30 Dr. Cobi Landsberg (Izrael)

Nagy- és a kismetsző fogak pótlása implantátumokkal: tervezés és megvalósítás – The central-lateral implant restoration: planning and implementation. (Absztrakt)

11:30 – 12:30 Dr. Hangyási Dávid Botond

Joker Smile Design, állcsontgerinc repesztés és expanzió egyszeres foghiány esetén is: milyen geometriájú implantátumot válasszunk? (Absztrakt)

13:30 – 14:30 Dr. Marko Blaskovic (Horvátország)

Csont regeneráció a csontos borítékon kívül: különböző csontpótlási technikák és azok hatása a választott implantátum típusára – Bone regeneration outside of the bony envelope: different augmentation techniques and their impact on implant design (Absztrakt)

SZEKCIÓ 2: DIGITAL DENTI

17:00 -18:30

Kerekasztal megbeszélés a korszerű fogtechnikai megoldásokról, egyedi fejekről, tervezési kérédekről 5-10 perces prezentációk A beszélgetést moderálja:

Prof. Dr. Vajdovich István, Dr. Palotás Csaba

Résztvevők:

Dr. Gaál Gábor:  

Digital Analog Workflow

Dr. Galambos Zsolt – Hacker Péter, 

Dentmill Frézközpont, Mosonmagyaróvár

Horváth András 

fogtechnikus mester, Szeged

Dr. Mühl Attila

Komló

Elsner Edvin

Elsner System Kft. Szigetszentmiklós

Dr. Hortobágyi Ágoston

DO-Q-MENT KFT.  GDPR-digitalizáció

SZEKCIÓ 4: DENTI EVOLUTION

15:30 – 16:15 Dr. Szabó László – Fixfogsor Rendelő

Valódi alternatívát jelentenek a miniimplantátumok a teljes kivehető műfogsorok rögzítésére? Beszámoló 6 év alatt nagy esetszámmal szerzett tapasztalatok alapján. (Absztrakt)

16:15 – 16:45 Dr. Jimmy Barbuti (Románia)

Transopercularis műtéti protokoll Denti Smart Kit alkalmazásával – Transopercularis surgery protocol with Denti Smart KIT (Absztrakt)

ABSZTRAKTOK

Prof. Dr.Dr. Andreas H. Valentin (Germany)

Principles of Esthetic Implantology

The early loss of soft and hard tissue architecture after tooth loss is a major concern in esthetically reconstructing anterior sites. Various surgical techniques, as well as increased knowledge about biological repair processes after tooth loss, have changed the methods and timing of anterior implantological reconstructions. In this lecture, the author shows that a predictable esthetic result is a product of the right timing, the knowledge of various hard and soft tissue types, the surgical procedures as well as modified augmentation techniques.

Esztétikai zóna implantációjának elvei

Nagy gondot jelenthet az esztétikai zónában történt fogeltávolítás után a lágy-és keményszöveteinek helyreállítása. Az egyre bővülő biológiai ismereteink a fogelvesztés utáni folyamatokról megváltoztatták a különböző sebészi technikák metodikáját és időzítését is az esztétikai zónában. Jelen előadásban a szerző beszámol a tapasztalatairól a jól kiszámítható esztétikai eredményekhez vezető kemény és lágyszövet augmentációs eljárásokkal és azok időzítésével kapcsolatban.

Dr. Cristian Dinu, DMD, MD, Ph.D. (Románia)

 Key Factors in the Esthetic Area Implant Restorations

High esthetic standards and a reduced duration of the overall treatment are the overarching tendencies in esthetic implantology nowadays. While these two concepts may appear contradictory, our main goal is to achieve the maximal aesthetic results within the shortest time frame possible. This presentation will showcase a merger of concepts such as immediate implantation, guided implant placement, “one day implant” and the “socket shield” technique with simple and complex situations of hard and soft tissue reconstruction in different types of bone and tissue deficiencies. The presentation will facilitate gaining a perspective on the extent of the therapeutic interval in relation to the complexity of the clinical situation and also how to avoid the esthetic complications and, when they appear, how to solve them.

Az esztétikai zóna implantátumokkal történő helyreállításának kulcsfontosságú szempontjai

Manapság, az implantológiában a legmagasabb szintű esztétikai igények kielégítése és a kezelés időtartamának minimalizálása számítanak a legmeghatározóbb irányelveknek. Az előbbiek egyidejű megvalósítása ellentmondásosnak tűnhet, mégis arra kell törekednünk, hogy az elérhető legkedvezőbb esztétikai eredményt kapjuk, a lehető legrövidebb időn belül. Előadásomban különböző technikák kombinálásával, mint például az azonnali implantáció, a navigációs implantológia vagy a „socket shield” technika, mutatom be a kemény- és lágyszövet defektusok helyreállítását. Kitérek arra, hogy az esetek komplaxitása miként befolyásolja a kezelés időtartamát, valamint, hogyan kerülhetőek el az esztétikai komplikációk és hogyan tudjuk megoldani azokat, ha már kialakultak.

Dr. Cobi Landsberg (Izrael)

The central-lateral implant restoration: planning and implementation.

The loss of two adjacent teeth in the anterior maxilla may result in marked disfigurement of the alveolar bone and overlying mucosa. Using -highly advanced surgical methods and materials, the reconstruction of all lost anatomical dimensions of the ridge is still unachievable. With either an implant-implant or an implant-pontic or a pontic- pontic restorative solution for two missing teeth, the interproximal papilla will always be shorter than the anatomical. This is mainly due to present limitations in regenerating adequate vascular network and connective tissue attachments between prosthetic parts and bone.  The undesired esthetic result becomes more complicated in the diminished central-lateral span, especially when “dual-implant” supported restoration is the preferred option. This presentation will discuss the detailed surgical-prosthetic inter-relationships and considerations in the planning and implementation of a challenging central-lateral implant restorative case.

Nagy- és a kismetsző fogak pótlása implantátumokkal: tervezés és megvalósítás

A maxilla front régiójában kialakuló szomszédos metszőfog hiányok az állcsontgerinc és lágyrész kontúrok jelentős változásához vezetnek. Ennek tökéletes helyreállítása még a legmodernebb sebészi módszerekkel és anyagokkal sem kivitelezhető.  Szomszédos fogak pótlása esetén akár implantátumokon elhorgonyzott szóló koronákat, akár hídpótlást választunk, az anatómiai papillához képest, az így kialakítható papilla esztétikailag kedvezőtlenebb lesz.  Ennek okai, egyrészt a szövetregenerálódás során tapasztalható vaszkularizáció korlátai, másrészt a csont és a protetikai felépítmény közötti kötőszövetes tapadás jellege. Tovább ronthatja az esztétikai eredményünket, ha a kis- és nagymetsző foghiányt csökkent mesio-disztális távolság esetén, 2 implantátumon elhorgonyzott szóló koronával kívánjuk pótolni. Az előadás célja, egy komplikált centrális és lateralis metszőfog hiány protetikai rehabilitációjának bemutatása, részletekbe menően, a sebészi és protetikai szempontok figyelembevételével.

Dr. Hangyási Dávid Botond

 Joker Smile Design, állcsontgerinc repesztés és expanzió egyszeres foghiány esetén is: milyen geometriájú implantátumot válasszunk?

A fog elvesztését követő csontfelszívódás eredményeként gyakorta jelent problémát, hogy az állcsontgerinc horizontális volumene nem elegendő egy implantátum számára. Egy szűkebb indikációjú csontpótlási lehetőséget kínál az állcsontexpanzió.

Az állcsontgerinc expanzió során az implantátum befogadásához keskeny állcsontgerinc tágításával érjük el a gerincvolumen horizontális növekedését. Kivitelezéséhez speciális eszközökre és sebészi protokollra van szükség, továbbá a behelyezett implantátum formai tulajdonságai is nagyban befolyásolják a végeredmény. Az említett eljárás egyik fő előnye más ismert csontpótlási technikákkal ellentétben, hogy az implantátumot élő, saját csont veszi körül, már a beültetés pillanatától kezdődően. Jelen protokoll szinguláris hiányok ellátására is megoldást kínál.

Dr. Marko Blaskovic (Horvátország)

Bone regeneration outside of the bony envelope: different augmentation techniques and their impact on implant design

Various cases such as tooth loss, trauma or infection can lead to alveolar bone defects resulting with inadequate bone volume and compromised prosthetic driven implant placement. Several lateral ridge augmentation techniques and materials have been developed to augment the lost bone width.  Non contained defects are more challenging to treat as a result of reduced numbers of bone walls. Decreased stabilization and a slower revascularization of the bone graft can be expected when treating such defects.

The lecture will address different regeneration techniques and bone grafts substitute used simultaneously with implant placement or in a staged approach.

Csont regeneráció a csontos borítékon kívül: különböző csontpótlási technikák és azok hatása a választott implantátum típusára

A fogvesztés, traumák, gyulladásos folyamatok okozta alveoláris csontveszteség számos esetben az állcsontgerinc olyan jellegű hiányához vezet, mely az implantátum helyzetéből adódóan protetikailag kompromisszumos megoldást tesz lehetővé. A laterális csonthiány pótlására számos sebészi technika terjedt el, és csontpótló anyag került kifejlesztésre.  A csontos borítékon kívüli defektusok sokkal nagyobb kihívást jelentenek a csontfalak hiánya miatt. Ilyen jellegű hiányok pótlásakor a graft nehezebb rögzítésével és lassabb revaszkularizációval kell számolnunk. Az előadás az implantációval egyidejű vagy többlépcsős csont augmentációs technikákkal és csontpótló anyagokkal foglalkozik.

Dr. Szabó László – Fixfogsor Rendelő

Valódi alternatívát jelentenek a miniimplantátumok a teljes kivehető műfogsorok rögzítésére? Beszámoló 6 év alatt nagy esetszámmal szerzett tapasztalatok alapján

A „miniimplantátum” megnevezés alatt olyan egyfázisú enosseális implantátumokat értünk, amelyek közös jellemzője a 3mm-nél kisebb átmérő. Alapvetően 3 teljesen különböző célra is ún. miniimplantátumokat használunk, amelyek mind formailag, mind a felületkezelés tekintetében jelentős eltérést mutatnak. Mellőzve az orthodonciai horgonyként ideiglenesen használatos és a rögzített provizoriumok szintén átmeneti célú elhorgonyzásához felhasználható egyfázisú implantátumokat, előadásomban a végleges célú, teljes kivehető fogpótlások stabilizálását biztosító, gömbfej retenciós miniimplantátumokkal szerzett tapasztalatainkat fogom bemutatni. Ezen témával kapcsolatban megkerülhetetlennek tartom egyidejűleg tárgyalni a teljes kivehető fogpótlások készítésének gnatológiai, protetikai és fogtechnikai aspektusait is.

Dr. Jimmy Barbuti (Románia)

Trans-opercularis surgery protocol with Denti Smart KIT

 Both patients and doctors are interested in finding a solution for a safer medical procedure that conducts to the best result in the easiest way. Compare in your mind the Laparoscopic and the Classic Surgery. Which one do you think is more popular and why? In implantology we have something similar called Trans-opercular Surgery Protocol. The Trans-opercular Implantology will become the choice of everybody like any Minimally Invasive Surgery. After 12 years of clinical experience, I present you The Solution with the new Denti Smart Kit.

Trans-opercularis műtéti protokoll a Denti Smart KIT alkalmazásával

Mi, betegek és orvosok egyaránt érdekeltek vagyunk a legbiztonságosabb orvosi beavatkozás megtalálásában, amely egyúttal a legjobb eredményeket és a legkönnyebb utat is jelenti számunkra. Hasonlítsuk csak össze gondolatban a laparoszkópiát a klasszikus sebészeti módszerekkel! Ön szerint melyik a népszerűbb és miért? Az implantológiában a „Trans-opercular Surgery Protocol” (un. feltárás-nélküli sebészeti protokoll) egy változata a laparoszkópiának. A Trans-opercularis Implantológia hamarosan a betegek és orvosok kedvenc módszserévé fog válni azért, mert minimálisan invazív, könnyebb, gyorsabb és biztonságosabb. 12 év klinikai gyakorlat után bemutatom Önöknek ezt a módszert az új, tovább fejlesztett Denti Smart Kit alkalmazásával.

 SZPONZORAINK:

DENTI SYSTEM KFT.  

MAGYARORSZÁG

6600 SZENTES BESE LÁSZLÓ U. 8.

TEL./FAX: +36-63-313-023;

SZÁLLODA

HOTEL VISEGRÁD

2025 VISEGRÁD,

RÉV u. 15.